DB Power與LPA宣佈建立戰略合作夥伴關係,為結構性零售產品發行人提供全球解決方案。

即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

06066 中信建投証券 [H股]

交易中 加至投資組合
有關事件
的日期
大股東名稱 好倉(%)* 變動
(%)
淡倉(%)* 變動
(%)
可供借出股份(%)* 變動
(%)
備註
2018-06-20 ???????????? 2684309017
(42.04%)
+42.04 0
(0.00%)
0
(0.00%)
詳情
2018-06-20 ???????????? 300000000
(4.70%)
+4.70 0
(0.00%)
0
(0.00%)
詳情
2018-06-20 ???????????? 300000000
(4.70%)
+4.70 0
(0.00%)
0
(0.00%)
詳情
2018-06-20 ?? 300000000
(4.70%)
+4.70 0
(0.00%)
0
(0.00%)
詳情
2018-06-20 ??? 300000000
(4.70%)
+4.70 0
(0.00%)
0
(0.00%)
詳情
2018-06-20 CITIC Securities Co., Ltd. ?????????? 577624815
(9.05%)
+9.05 0
(0.00%)
0
(0.00%)
詳情
2018-06-20 Central Huijin Investment Ltd. 2386052459
(37.37%)
+37.37 0
(0.00%)
0
(0.00%)
詳情
更新日期﹕2019-01-07
(%)* - 佔發行股份之百分比
回頁頂