DB Power與LPA宣佈建立戰略合作夥伴關係,為結構性零售產品發行人提供全球解決方案。

即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

00017 新世界發展

已收市 加至投資組合
有關事件
的日期
大股東名稱 好倉(%)* 變動
(%)
淡倉(%)* 變動
(%)
可供借出股份(%)* 變動
(%)
備註
2018-11-14 BlackRock, Inc. 535203392
(5.25%)
+0.01 12921084
(0.13%)
0
(0.00%)
詳情
2018-06-29 CHOW TAI FOOK ENTERPRISES LIMITED 4535634444
(44.41%)
+0.02 0
(0.00%)
0
(0.00%)
詳情
2018-06-29 CHOW TAI FOOK (HOLDING) LIMITED 4535634444
(44.41%)
+0.02 0
(0.00%)
0
(0.00%)
詳情
2018-06-29 CHENG YU TUNG FAMILY (HOLDINGS) LIMITED 4535634444
(44.41%)
+0.02 0
(0.00%)
0
(0.00%)
詳情
2018-06-29 CHOW TAI FOOK CAPITAL LIMITED 4535634444
(44.41%)
+0.02 0
(0.00%)
0
(0.00%)
詳情
2018-06-29 CHENG YU TUNG FAMILY (HOLDINGS II) LIMITED 4535634444
(44.41%)
+0.02 0
(0.00%)
0
(0.00%)
詳情
更新日期﹕2019-01-07
(%)* - 佔發行股份之百分比
回頁頂